Välkommen

Unionsrad-2017


Rapport från Unionsråd, Svenska Båtunionen vid Djurönäset i Stockholms skärgård 18-19 november 2017

Först började resan för mig och Mats Norell som representerar Dalarnas Båtförbund till Stockholm med tåg som fortsatte med transferbuss ut till Djurönäset där vi välkomnades av Svenska Båtunionens (SBU) styrelse och kanslipersonal.

Ordförande Bengt Gärde öppnade Unionsrådet, där ekonomiskt utfall hittills i år redovisades och preliminärt budgetförslag för 2018 och 2019 presenterades. Valnämndens ordförande informerade om deras arbete och påpekade vikten av att förbunden nominerar. Kjell Holst och Inger Högström-Westerling genomförde en enkät om förbundens utbildningsbehov. Förslag till ny Båtriksdagsordning föredrogs. Delegaterna fördelades på följande grupparbeten inför söndagen: BAS kostnader, Tidningen Båtlivs utveckling, Förbundshemsidor, Båtriksdagsordning, demokratiutredningen, utbildningsorgnisation och SBUs miljöprogram. 
Därmed avslutades lördagen.

Söndagen inleddes med grupparbete enligt ovan som redovisades före lunch.

Unionsrådet avslutades med inbjudan till Båtriksdagen i Göteborg i april 2018.

Ordförande Bengt Gärde avslutade Unionsrådet.

Därefter påbörjades hemresan.

Per-Olov Eriksson 
Dalarnas BåtförbundUndrar ni vad BAS är? 
Använder Er båtklubb BAS?

Dalarnas Båtförbund erbjuder information och utbildningstillfällen om BAS! 
Detta är första gången vi har chansen att ordna detta på hemmaplan med vår BAS Coach!

pdf-icon  

pdf-iconRapport från Unionsråd och Extra Båtriksdag1 2

34


Dalarnas båtförbund höll årsmöte på Ludvika Grand Hotell Electra den 25 mars 2017.
Närvarande var 14 personer.  Nyinvalda i styrelsen är Tom Gromer och Gunnar Persson.
Förutom själva årsmötet fick Ture Forsell från Ludvika motorbåtsklubb som var värd för årsmötet berättaoch visa foton från klubbens historia och utveckling fram till nutid. 
De har bland annat haft ett projekt som kallats Marina 2015 och blivit utnämnda till årets båtklubb år 2014.
Vi tackar för en intressant beskrivning av klubbens verksamhet.

marina 2015         fika

Föreläsning och medlemsmöte den 24 september 2016

Till föreläsningen den 24 september i Borlänge kom ett trettiotal personer.
Ordförande Peo hälsade alla välkomna och visade sedan en tiominuters film om Svenska båtunionen och vad den har för funktion.
 

Därefter började föreläsningen om resan med S/Y Kvast Hilda till Vita Havet och Nordkap.
Resan började vid Göta kanal, fortsatte till Sankt Petersburg och sedan på floder igenom Ryssland.
Vi fick se många bilder från färden på allt ifrån fina operaföreställningar till improviserade midsommarfirande på en kaj mitt i den ryska landsbygden,
gamla kyrkor som de passerade och filmsnuttar från seglingen i både fint och mindre fint väder.

I pausen bjöd Dalarnas båtförbund på kaffe och smörgåstårta.

FullSizeRender  7063  IMG_7063

Gunilla Olsson och Toyvo Stark berättar om sina äventyr till havs med båten S/Y Kvast-Hilda.